Antroposofische Vereniging in Arnhem

Wanneer de mens zichzelf doorgrondt,
dan wordt het zelf tot wereld.

Doorgrondt de mens de wereld,
dan wordt de wereld tot zijn zelf.

Rudolf Steiner

Welkom belangstellenden en leden

Welkom op de website van de Antroposofische Vereniging in Arnhem (AViA). Deze vereniging stelt zich tot doel de inhoud van de antroposofie begrijpelijk, inzichtelijk en beleefbaar te maken.

Dat doen wij door het organiseren van bijeenkomsten, waarbij we teksten lezen uit boeken van Rudolf Steiner en anderen om met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud. 

Dit verruimt onze kennis over het menszijn en geeft bewustere aanknopingspunten om ons handelen hierop af te stemmen.

Ook vieren we de vier jaarfeesten met elkaar om meer verbinding te krijgen met de ritmes in de natuur en de geestelijke achtergronden ervan en worden er lezingen en cursussen gehouden. 

Wat is Antroposofie

Antroposofie is een door Rudolf Steiner ontwikkelde levensfilosofie. Deze is gebaseerd op studie van de invloed van de geestelijke wereld op ons leven hier op aarde. Een ieder kan zich in alle vrijheid en op zijn/haar eigen manier de antroposofie eigen maken.

De verhouding tot de ander en de wereld spelen hierin een belangrijke rol.

Nieuwsbrief

Behalve via deze website kunt u op de hoogte gehouden worden door de digitale nieuwsbrief,

met hierin de aankondigingen van onze activiteiten en andere antroposofie verwante links.